Michaela Kulhánková, DiS.

Diplomová práce

Metody a techniky sociální práce Probační a mediační služby z pohledu pracovníků Probační a mediační služby v kraji Vysočina.

Methods and techniques of social work Probation and mediation services from the perspective of workers Probation and mediation services in the Vysočina Region.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem metody a techniky sociální práce probační a mediační služby z pohledu pracovníků probační a mediační služby v kraji Vysočina. Práce obsahuje vymezení pojmů restorativní justice, metody sociální práce vhodné pro výkon pro probaci a mediaci a také samotné vymezení rolí Probační a mediační služby České republiky. Hlavní část diplomové práce je zaměřena na restorativní …více
Abstract:
The pursue of the Diploma thesis deals with the topic of methods and techniques of social work probation and mediation services from the perspective of employees of the probation and mediation service in the Vysočina region. The thesis contains the definition of the terms restorative justice, methods of social work suitable for performance for probation and mediation and also the definition of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2021
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM6749

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 18. 5. 2021
 • Vedoucí: PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.
 • Oponent: prof. PhDr. Jana Levická, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 4. 6. 2021 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Ústav sociální práce

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce

 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.