Bc. David Vlk

Bachelor's thesis

Charakteristika sítě gastronomických provozoven ve Středočeském kraji (okres Mladá Boleslav - obce a města od B - CH)

Characteristics of Gastronomy Establishments Network in Central Bohemian Region ( district of Mladá Boleslav, villages and towns from B-CH)
Abstract:
Cílem této práce je zmapovat a charakterizovat síť gastronomických provozoven ve Středočeském kraji, na území okresu Mladá Boleslav, konkrétně v městech a obcích od B do CH, dále vyhodnotit získaná data, vzájemně je porovnat a stanovit doporučení. Na základě osobního šetření byly zjišťovány informace o gastronomických zařízeních, nacházející se ve zkoumané lokalitě, podle předem stanovených kritérií …more
Abstract:
The goal of this dissertation is to map and characterize the network of catering establishments in the Central Bohemian Region, in the district of Mladá Boleslav, particularly in the towns and villages from B to CH, furthermore to evaluate collected data, compare them and determine recommendation. Obtained information about dining facilities located in the mentioned area is based on a personal survey …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Blanka Zimáková
  • Reader: Ing. Věra Vyhnisová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management