Bc. Martin Hlaváč, DiS.

Bakalářská práce

Dům umělců a jeho význam pro Hodonín v první třetině 20. století

The House of Artists (Dům umělců) and its significance for Hodonin in the first quarter of 20th century
Anotace:
Práce se zabývá Domem umělců, který stojí v Hodoníně. Stavba je představitelem folkloristického typu architektury. Byla realizována v letech 1911-13, jako reprezentační sídlo Sdružení výtvarných umělců moravských. Autorem budovy byl člen SVUM, architekt Antonín Blažek. V úvodu se práce vymezuje na zkoumání časového období první třetiny 20. století. Práce se v prvních kapitolách zabývá popisem a charakteristikou …více
Abstract:
The thesis deals with the House of Artists which is situated in Hodonin. The building represents the folkloristic type of architecture. It was built from 1911-13 as a representational seat of the Union of Moravian Visual Artists (SVUM). The architect Antonin Blazek, a member of the Union of Moravian Visual Artists (SVUM), was the author of the building. The thesis researches the period of 1/3 of 20th …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Tomáš Jeřábek
  • Oponent: Mgr. Kristýna Celhofferová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta