Anna Roznosová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Poškozený v trestním řízení a oběť trestného činu

Anotácia:
Absolventská práce se zabývá důvody k přijetí zákona o obětech trestných činů. Dále charakterizuje poškozeného v trestním řízení a oběť trestného činu. Vyjmenovává jejich práva a povinnosti. Další kapitola je věnována viktimologii jako vědnímu oboru. V poslední část se zabývá subjekty poskytující pomoc obětem trestných činů.
Abstract:
My theses deals with reasons that led to acceptation of the Act of criminal offence victims. It also characterizes a victim in a criminal proceeding. It states their rights and obligations. Another chapter is dedicated to victimology as a branch of study. Last part is about entities that help criminal offence victims.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným

Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o.

vyšší odborný program:
68-43-N01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST