Bc. Vladimír Felcman, DiS.

Diplomová práce

Spolupráce protiteroristické jednotky se složkami integrovaného záchranného systému při výcviku přípravy na mimořádné situace

Collaboration of anti-terrorist units with components of the integrated rescue system in the training of emergency situations
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem spolupráce protiteroristických jednotek se složkami integrovaného záchranného systému (IZS) ve výcviku a přípravě na řešení mimořádných situací, jejichž řešení spadá do kompetencí protiteroristické jednotky. Cílem práce je popis spolupráce Útvaru rychlého nasazení Policie České republiky (ÚRN) se složkami IZS při výcviku operátorů jednotky a formulace doporučení pro …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of cooperation of counter-terrorist units with Integrated Rescue System (IRS) in the training and preparation for dealing with emergency situations, whose solution falls within the competencies of the anti-terrorist unit. The aim of the thesis is to describe the co-operation of the Czech Republic's Rapid Response Unit (RRU) with the IRS subjects in the training …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní