Bc. Ekaterina Gorshkova

Master's thesis

Ruská novomediální scéna

New media scene in Russia
Abstract:
V magisterské diplomové práci Ruská novomediální scéna se zabýváme zkoumáním mediální uměleckou činností v současném Rusku se zaměřením na oblast školství. Cílem práce je přiblížit v Česku málo známou ruskou mediální scénu, zaznamenat a uspořádat její významné rysy, sumarizovat a analyzovat uměleckou, vědeckou a vzdělávací činnost spojenou s novými médii na území Ruska. Zaměříme se na činnost významných …more
Abstract:
In the master thesis Russian new media scene we examine media practices in contemporary Russia with an emphasis on the field of education. The purpose of this paper is to reflect on a little-known Russian media scene in the Czech Republic, note and streamline its outstanding features, generalize and analyze the artistic, academic and educational activities related to the new media in Russia. We focus …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta