Eliška FORŠTOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u pacientů podstupující endoskopické vyšetřovací metody.

Nursing process in patiens undergoing endoscopic examination methods.
Anotace:
Nezastupitelnou roli v odhalování a následné léčbě nemocí mají v posledních desetiletích endoskopická vyšetření, díky nimž mohou být prohlíženy a kontrolovány patologické změny ve všech dutých orgánech. Cesta k těmto orgánům může být buď fyziologická, nebo uměle vytvořená. Při těchto vyšetřeních je kladen velký důraz na péči, která je poskytována zdravotnickým personálem. Cílem bakalářské práce bylo …více
Abstract:
In recent decades the endoscopy plays an important role in detection and subsequent treatment of diseases, through which the pathological changes in all hollow organs can be viewed and controlled either by physiological or artificial pathway. A great emphasis is put on care which is provided by the medical personal during the endoscopy. The first aim of the thesis was to find out how patients are prepared …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2011
Zveřejnit od: 15. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Lucie Rolantová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FORŠTOVÁ, Eliška. Ošetřovatelský proces u pacientů podstupující endoskopické vyšetřovací metody.. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 15. 8. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses dgcbqq dgcbqq/2
19. 8. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
19. 8. 2011
Bulanova, L.
20. 8. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.