Ing. Petra Vychopenová

Diplomová práce

Problematika prepravy nebezpečných vecí vo firme Slovlak a.s. a SlovZink a.s.

The issue of transport of dangerous goods in Slovlak a.s. and SlovZink a.s. companies
Anotace:
Diplomová práca ,,Problematika prepravy nebezpečných vecí vo firme Slovlak a.s. a SlovZink a.s." je zameraná na prepravu nebezpečných vecí podľa predpisov dohody ADR a zavedenie bezpečnostného poradcu do oboch spoločností. Teoretická časť informuje o platnej legislatíve a ustanoveniam dohody ADR, ktoré konkretizujú jednotlivé látky a predmety do tried nebezpečenstva, ako majú byť nebezpečné veci zabalené …více
Abstract:
Thesis "The issue of transport of dangerous goods in Slovlak a.s. and SlovZink a.s. companies" is focused on the transport of dangerous goods under ADR regulations and the introduction of a safety adviser to both companies. The theoretical part provides information about current legislation and the regulations of the ADR, which concrete of substances and items into hazard classes, how shoud be dangerous …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vychopenová, Petra. Problematika prepravy nebezpečných vecí vo firme Slovlak a.s. a SlovZink a.s.. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika