Mgr. David Komárek

Diplomová práce

Federalizace Evropské unie v čase dluhové a měnové krize

Federalization of the European Union in the Period of Debt and Currency Crisis
Anotace:
Diplomová práce se zabývá změnami práva EU vynucenými finanční krizí a možným dopadem těchto změn na posun integrace formy EU z nadnárodní organizace na složený stát. V první části práce je popsána teorie mezinárodní organizace, státního zřízení, federalismu a stručně definovány základní pojmy nadstátnosti EU. Diplomová práce se následně věnuje příčinám a průběhu finanční krize. Dále jsou v textu práce …více
Abstract:
This master thesis deals with the changes of EU legislation enforced by the financial crisis and the possible change of organizational form of EU. Firstly, this thesis will describe the theory of international organizations, state, federalism and will briefly define the different aspects of the supranationalism of EU. The thesis then explains the prime causes and the development of the financial crisis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta