Gabriela Skenderová

Master's thesis

Cestovní ruch v EU se zaměřením na Španělsko a Francii

Tourism in the EU focused on Spain and France
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá vývojem cestovního ruchu v Evropské unii, především pak analýzou turismu ve dvou vybraných členských zemích, ve Španělsku a Francii. Teoretická východiska v první části diplomové práce vymezují pojmy související s cestovním ruchem, s Evropskou unií a s politikou cestovního ruchu v rámci Evropské unie. Druhá část diplomové práce je zaměřena na zkoumané země Španělsko a …more
Abstract:
This thesis deals with the development and trends of tourism in the European Union, especially with the analysis of tourism in two selected member countries, in Spain and France. The theoretical basis in the first part of this thesis defines the concepts related to tourism, the European Union and the tourism policy within the European Union. The second part of the thesis focuses on Spain and France …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 9. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2018
  • Supervisor: Josef Abrhám
  • Reader: Karolína Zdenková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72490