Martina Ambrozová

Bachelor's thesis

English Pronunciation Difficulties among Czech Students: Causes and Compensation Strategies

English Pronunciation Difficulties among Czech Students: Causes and Compensation Strategies
Abstract:
The thesis in hand focuses on English pronunciation difficulties among Czech speakers or learners of English, their possible causes and possible compensating strategies. It proposes four main problematic areas of English pronunciation which include seven consonants. These areas have been observed in a comparative research through the voice recordings of a native speaker and the Czech speakers of English …viac
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na anglické výslovnostní problémy mezi českými mluvčími, jejich příčiny a případné kompenzační strategie. V práci jsou navrhnuty čtyři hlavní problematické oblasti anglické výslovnosti, které zahrnují sedm konsonantů. Tyto oblasti byly pozorovány ve výzkumu pomocí komparace audio nahrávek rodilého mluvčího a českých mluvčích angličtiny. Dále táto práce nabízí kompenzační strategie …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zverejniť od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Hana Čechová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ambrozová, Martina. English Pronunciation Difficulties among Czech Students: Causes and Compensation Strategies. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / odbor:
Philology / English for Business Administration