Mgr. Rostislav Filip

Diplomová práce

Funkce trestu a trestání v současné společnosti

The Function of Punishment in Contemporary Society
Anotace:
Diplomová práce „Funkce trestu a trestání v současné společnosti“ se zabývá vývojem institutu trestání od jeho samotného vzniku, tedy od počátku lidských společenství až do současnosti. Zvláštní ohled je přitom brán na vývoj trestání a trestu na území České republiky. Práce uvádí základní přehled teoretických pohledů na institut trestání; seznamuje s teorii absolutní, relativní a smíšenou. Poté se …více
Abstract:
This thesis called „The Function of Punishment in Contemporary Society“ deals with the progress of sentencing and punisment from origin of society to nowadays. The main emphasis is placed on the historical development in the Czech Republic. The thesis provides basic overview of theoretical opinions about the concept of punishment – it describes absolute, relative and mixed theories. Afterwards, it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta