Theses 

Vznik a vývoj české krajní levice – Ing. Magda Šanderová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Ing. Magda Šanderová

Bakalářská práce

Vznik a vývoj české krajní levice

Origin and Development of Czech extreme left

Anotace: Předmětem této práce je vznik a vývoj české krajní levice. Po samotné charakteristice krajní levice, kterou nelze vymezit bez vymezení pravice jako protikladu, vůči kterému se levice vyhraňuje, je tato práce zaměřena na Komunistickou stranu Československa, neboť ve své době představovala hlavní levicově zaměřenou organizaci. Následuje výčet několika významných událostí, které předcházely a nemalou měrou i přispěly ke vzniku KSČ. Kromě samotného vzniku je také pozornost věnována tomu, z jakých idejí a myšlenkových proudů KSČ v počátcích vycházela a proč zde ve druhé polovině dvacátých let dvacátého století došlo k dramatické bolševizaci, a tudíž k odklonu od původních marxistických idejí přes leninismus až ke stalinskému teroru. Plynule navazuje období II. světové války, které paradoxně KSČ navrátilo mnoho příznivců, což dokazuje 25. únor 1948, kterým je tato práce završena.

Abstract: The subject of this work is the origin and development of Czech extreme left wing. After the characteristic of the left wing, which should not be specified without defining of the right wing as its contrary, towards which the left wing crystalizes. This work aims at the Czechoslovakian Communist Party (CSCP) because it represented leading left wing organization. Than follows the list of several significant circumstances which proceeded and contributed the formation of the CSCP. Among the formation itself, the attention is also paid to what ideas and thoughts the CSCP came out from at the very beginning, and why in the second part of the 20th century the dramatic bolshevization happened, as well as deviation from original Marxists ideas over Leninism towards Stalinist terror. Than the period of the WW II follows, which in contrary returned back many of sympathizers, which is demonstrated by February 25th, 1948 and this very date is then the top off of my work.

Klíčová slova: Anarchismus, bolševismus, bolševizace, dělnické hnutí, demokracie, kapitalismus, Kominterna, komunismus, Komunistická strana, leninismus, levice, marxismus, pravice, socialismus, stalinismus, trockismus, volby. Anarchism, bolshevism, bolshevization, working-class movement, democracy, capitalism, Comintern, communism, Communist Party, Leninism, left wing/the Left, Marxism, right wing, socialism, Stalinism, Trockism, elections.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jan Charvát, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 06:28, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz