Mgr. Jaroslav Tajbl

Bakalářská práce

Implementace ECM (Enterprise content managment)/ DMS ( Document management system) systému

Implementation ECM ( Enterprise content management)/DMS (Document management system) system
Anotace:
Dokument se zabývá problematikou zpracování dokumentů ve středně velké organizaci. Tuto problematiku je možné řešit pomocí implementace ECM/DMS systému. Dokumenty je nutné dělit dle typů a asociovat je s určitými indexy, pro jejich pozdější vyhledávání. Nad danými dokumenty je možné modelovat procesy pro jejich automatický pohyb společností. Zabezpečení přístup k dokumentům a možnost spouštět procesy …více
Abstract:
Idea of this document is document processing in a medium sized company. These challenges can by address by implementing the ECM/DMS system. Documents need to be broken down by types and to by associated with certain indices. They need to be located later. We can simulate workflow for automatic processing of documents in company. We can use secure access to documents and start workflow with Microsoft …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Přibyl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma