Mgr. Jaroslav Tajbl

Bachelor's thesis

Implementace ECM (Enterprise content managment)/ DMS ( Document management system) systému

Implementation ECM ( Enterprise content management)/DMS (Document management system) system
Abstract:
Dokument se zabývá problematikou zpracování dokumentů ve středně velké organizaci. Tuto problematiku je možné řešit pomocí implementace ECM/DMS systému. Dokumenty je nutné dělit dle typů a asociovat je s určitými indexy, pro jejich pozdější vyhledávání. Nad danými dokumenty je možné modelovat procesy pro jejich automatický pohyb společností. Zabezpečení přístup k dokumentům a možnost spouštět procesy …more
Abstract:
Idea of this document is document processing in a medium sized company. These challenges can by address by implementing the ECM/DMS system. Documents need to be broken down by types and to by associated with certain indices. They need to be located later. We can simulate workflow for automatic processing of documents in company. We can use secure access to documents and start workflow with Microsoft …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2009
  • Supervisor: doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Jiří Přibyl, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic