Bc. Martin Štosek

Bachelor's thesis

Identifikace osob podle vnějších znaků

The identification of the persons according to the outer signs
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou identifikace osob podle vnějších znaků, všech jejích aspektů a souvisejících pojmů, které jsou důležité k základnímu pochopení problematiky a jejímu možnému užití v praxi. Hlavním cílem práce je prezentovat teoretické poznatky o portrétní identifikaci osob a popsat a objasnit čtenáři základní pojmy týkající se tohoto tématu. V první, teoretické části, jsou prezentovány …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on issue of person identification based on external treats, all their aspects and related terms, which are important for understanding the issue and it’s possible use in practise. Main target of this thesis is to present theoretical knowledge about portrait identification and to describe and clarify basic terms related to this topic to the reader. General theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 3. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Zdeněk Tomica
  • Reader: JUDr. Dagmar Kopencová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Legal Specialization / Criminalistics and Law