Bc. Kateřina Havrancová

Bakalářská práce

Případová studie firemní školy Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Škoda Auto a.s. a státní střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi (prostorové vztahy)

Case study of Secondary industrial company school of SKODA AUTO a.s. and czech public Secondary industrial school in the city Mlada Boleslav (spatial relations)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním dvou vybraných vzdělávacích institucí, jejichž sídlem je Statutární město Mladá Boleslav. Porovnání jsou provedena na podkladě zkoumání prostorových vztahů. Předmětem zkoumání jsou rozdílnosti mezi školami a vztahy týkající se spádovosti a dopravní obslužnosti. Bakalářská práce je zvláště zaměřena na prostorové vztahy vznikající při dojížďce studentů z míst …více
Abstract:
This work presents a comparison of two selected educational institutions whose registered office is in the town of Mladá Boleslav. The comparison is made ??on the basis of examination of spatial relationships. The research is focused on the differences between schools as well as on the relationships in a catchment area of the public transport. The thesis is particularly focused on spatial relations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Vávra, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Havrancová, Kateřina. Případová studie firemní školy Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Škoda Auto a.s. a státní střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi (prostorové vztahy). Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / geografie - humanitní studia