Ondřej KOSINA

Bakalářská práce

Sociální konstrukce úspěchu

The social construction of success
Anotace:
Cílem této práce je porozumět znakům a symbolům, které mohou ovlivňovat, jak lidé vnímají pojem úspěch a jaké univerzální symboly a znaky přisuzují úspěšným lidem. Teoretický základ práce tvoří Sociální konstrukce reality v podání Bergera a Luckmanna. Práce má za úkol zjistit existenci univerzálních znaků úspěchu, vývoj chápání úspěchu a zjištění, zda marketing a PR pracuje s konceptem úspěchu v marketingových …více
Abstract:
The main goal of this work is to understand the signs and symbols that can affect how people perceive the concept of success and what universal symbols and signs they attribute to successful people. The theoretical basis of the work is the Social Construction of Reality by Berger and Luckmann. The thesis aims to determine the existence of universal signs of success, the development of understanding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: dr hab. Jan Kajfosz

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOSINA, Ondřej. Sociální konstrukce úspěchu. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta