Karyna Kovchak

Bakalářská práce

Digital marketing strategy proposal for Yoga Brno Studio

Návrh digitální marketingové strategie pro Yoga Brno Studio
Anotace:
Kovchak, K. Návrh digitální marketingové strategie pro Yoga Brno Studio. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2021. Hlavním cílem této bakalářské práce je vyvinout a navrhnout digitální marketingovou strategii pro Yoga Brno Studio. Práce poskytuje konkrétní doporučení týkající se zvýšení viditelnosti a výkonu studia v online prostředí. Na základě analýz interního a externího prostředí …více
Abstract:
Kovchak, K. Digital marketing strategy proposal for Yoga Brno Studio. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2021. The main objective of this bachelor thesis is to develop and propose digital marketing strategy for Yoga Brno Studio to raise studio awareness and attract new customers. The work provides specific recommendations regarding studio visibility and performance in an online environment …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Turčínek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta