Bc. Dominika Vlčková

Master's thesis

Případ mešity v Hradci Králové: kritická diskurzivní analýza článků Hradeckého deníku

The case of mosque in Hradec Králové: critical discourse analysis of articles in Hradecký deník
Abstract:
Tématem práce je problematika integrace muslimské menšiny v jednom z krajských měst České republiky. Konkrétně se práce věnuje povolení mešity na území města Hradce Králové (dále jen HK). Po dobu třinácti měsíců, od srpna roku 2010 do srpna roku 2011, vycházely v regionálním periodiku Hradecký deník zprávy informující o diskuzích a zvažování povolení muslimského svatostánku v HK. V úvodu se práce věnuje …more
Abstract:
The topic of this diploma thesis is the issue of integration of Muslim minority in one of the regional cities of the Czech Republic. Specifically, the thesis focuses on the permit of mosques in the town of Hradec Králové (hereinafter referred to as HK). During the thirteen months from August 2010 to August 2011, a regional periodical Hradecký deník published news about the discussions and considering …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 1. 2016
  • Supervisor: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Johana Kotišová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií