Bc. Radek Maleček

Master's thesis

Analýza a návrh na restrukturalizaci divadelního rezervačního systému

Analysis and proposal for restructuring the theatre reservation system
Abstract:
Cílem práce je vytvoření nového konceptu divadelního rezervačního systému. V první části diplomové práce bude provedena podrobná analýza stávajícího rezervačního systému Divadla Radost včetně zmapování všech činností, které s jeho použitím souvisejí. V následující části bude navrženo nové a vhodnější řešení tohoto systému, v němž budou využity informace z předchozí analýzy, požadavky vedení divadla …more
Abstract:
The aim of the thesis is to develop a new concept of theater reservation system. In the first part of the thesis is detail analysis of the existing reservation system of Divadlo Radost, including the mapping of all activities associated with its use. In the following section is proposed new and better solution for this system, based on gathered information from previous analysis, requirements from …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 7. 2016
  • Supervisor: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Reader: MgA. Petr Jančařík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky