Bc. Radek Maleček

Master's thesis

Analýza a návrh na restrukturalizaci divadelního rezervačního systému

Analysis and proposal for restructuring the theatre reservation system
Anotácia:
Cílem práce je vytvoření nového konceptu divadelního rezervačního systému. V první části diplomové práce bude provedena podrobná analýza stávajícího rezervačního systému Divadla Radost včetně zmapování všech činností, které s jeho použitím souvisejí. V následující části bude navrženo nové a vhodnější řešení tohoto systému, v němž budou využity informace z předchozí analýzy, požadavky vedení divadla …viac
Abstract:
The aim of the thesis is to develop a new concept of theater reservation system. In the first part of the thesis is detail analysis of the existing reservation system of Divadlo Radost, including the mapping of all activities associated with its use. In the following section is proposed new and better solution for this system, based on gathered information from previous analysis, requirements from …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2016
  • Vedúci: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Petr Jančařík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky