Miroslav PÍŠTĚK

Bakalářská práce

Toponymie města Rychvaldu

Toponymy of the City of Rychvald
Anotace:
Tématem bakalářské práce je toponymie města Rychvaldu (okres Karviná). Práce se zaměřuje na dvě skupiny toponym. První jsou standardizovaná toponyma (zejména uliční názvy ? urbanonyma), druhou jsou nestandardizovaná toponyma (zejména názvy místních částí ? oikonyma). Materiálovým zdrojem budou mapové prameny, archiválie a rovněž rozhovory s místními obyvateli.
Abstract:
The main theme of this bachelor work is the toponomy of the city of Rychvald. My work is divided into two parts. The first part is a standardized toponnymy of the city with a special focus on the names of the stress ? urbanonymy. The second part is an unstandardized toponymy with a special focus on the names of the local parts ? oikonymy. The sources for this work will include map data, archival documents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PÍŠTĚK, Miroslav. Toponymie města Rychvaldu. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura