Bc. Šárka Štyksová

Diplomová práce

The Differences in the Effectivity of Learning English by 3 and 6 year Old Learners

The Differences in the Effectivity of Learning English by 3 and 6 year Old Learners
Anotace:
Anotace Cílem této magisterské práce je zjištění, zdali existují rozdíly v efektivitě výuky angličtiny u 3 a 6ti letých dětí, zejména ve výslovnosti, rozsahu slovní zásoby, existence období ticha, činností, které děti upřednostňují v hodinách angličtiny, po dobu pozorování v délce pěti měsíců. Magisterská práce je rozdělena do dvou částí a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se …více
Abstract:
Annotation The aim of the master thesis is to find out whether there are any differences in the effectivity of learning English by 3 and 6 year old learners considering the pronunciation, the knowledge of vocabulary, the existence of the silent period and the learners’ preferences of activities performed in English lessons in the period of five months. The thesis is divided into the theoretical and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Oaklandová
  • Oponent: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta