Mgr. Lenka Vlčková Kryčerová, Ph.D.

Doctoral thesis

Studium dějin Ruska a SSSR v dílech československých historiků 1945-1989 ve vazbě k Československo-sovětským institutům a Ústavu dějin evropských socialistických zemí ČSAV

Study of the History of Russia and the USSR in the Works of Czechoslovak Historians 1945–1989 in connection with the Czechoslovak-Soviet Institutes and the Institute of History of the European Socialist Countries CAS
Anotácia:
Práce přináší na základě studia archivních pramenů obraz vybraných institucí Československé akademie věd (ČSAV), které se soustředili v rámci státního plánu výzkumu na studium dějin Ruska a SSSR a s tím souvisejících česko-ruských a československo-sovětských vztahů. Jednalo se o Československo-sovětský institut (1955–1963), Ústav dějin evropských socialistických zemí (1963–1969) a opět Československo …viac
Abstract:
On the basis of a study of archive sources, the study gives a picture of selected Czechoslovak Academy of Science (ČSAV) institutions which focused on researching the study of the history of Russia and the USSR and related Czech-Russian and Czechoslovak-Russian relations. These are the Czechoslovak-Soviet Institute (1955–1963), the History of European Socialist States Institute (1963–1969) and again …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2020
  • Vedúci: doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.
  • Oponent: PhDr. Bohuslav Litera, CSc., prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Doctoral programme / odbor:
Historical Sciences (4-years) / General History