Peter Trenkner

Bakalářská práce

Svetová produkcia a obchod s vybranými poľnohospodárskymi komoditami (káva, čaj, kakao)

Světová produkce a obchod s vybranými zemědělskými komoditami (káva, čaj, kakao)
Anotace:
Práce se zabývá světovou produkcí a obchodem s kávou, čajem a kakaem. Hlavním cílem práce je analýza a přezkoumání světové produkce a trhu s vybranými komoditami. V první teoreticko-metodické části je práce zaměřena na definice a základní informace spojené s mezinárodním obchodem. V dalších kapitolách se práce věnuje základním informacím o vybraných komoditách a jejich přínosu pro ekonomiku pěstitelských …více
Abstract:
The thesis dedicates to the global production and trade of coffee, tea and cocoa. The principal objective of this thesis is the analysis and review of global production and market of selected commodities. In the first theoretical-methodological part, the thesis is focused on the definition and basic information related to international trade. In the following chapters, the thesis deals with basic information …více
Abstract:
Práca sa zaoberá svetovou produkciou a obchodom s kávou, čajom a kakaom. Hlavným cieľom práce je analýza a preskúmanie svetovej produkcie a trhu s vybranými komoditami. V prvej teoreticko-metodickej časti je práca zameraná na definície a základné informácie spojené s medzinárodnym obchodom. V ďalších kapitolách sa práca venuje základným informáciam o vybraných komoditách a ich prínosu pre ekonomiku …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Milan Vošta
  • Oponent: Eliška Straková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57342

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod