Bc. Jana Riznerová

Diplomová práce

Komparativní analýza wellness Infinit

Comparative analysis of wellness Infinit
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá moderním trendem wellness. Cílem diplomové práce je komparativní analýza pobočky společnosti Infinit v Brně, návrh inovace a implementace nových produktů, které by sloužily pro zvýšení návštěvnosti wellness centra a zlepšení jeho image. Teoretická část bude věnována pojmu a obecné charakteristice a produktu wellness, jeho historii, vývoji, současným trendům a segmentům …více
Abstract:
This master's dissertation is about the modern trend of wellness. The main target is to compare branches of Infinit and improve their services and products.The theoretical part will be orientated to general characteristics of the wellness product, it is history, evolution, current trends and segments attending wellness. Practical part will be dedicated to comparative analysis of the wellness product …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Belešová, PhD.
  • Oponent: Ing. Petr Studnička, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze