Ing. Oswell Mazadzi

Master's thesis

The effects of gross domestic product (gdp) and bank specific factors on commercial banks performance in Zimbabwe

The effects of gross domestic product (gdp) and bank specific factors on commercial banks performance in Zimbabwe
Anotácia:
Cílem této práce je zjistit, zda existuje vztah mezi růstem HDP , bankovních specifické faktory a komerčních bank " výkon v Zimbabwe. Tento účel vycházelo z toho , že Není akademické studie o vlivu na HDP a bankovních specifické faktorů na výkonnost komerčních bank v Zimbabwe . rešerše byla poprvé provedena s cílem získat pochopení determinant ekonomické výkonnosti bank obecně. Pak , model pevné účinek …viac
Abstract:
The aim of the thesis is to find out if there is relationship between GDP growth, bank specific factors and commercial banks’ performance in Zimbabwe. This purpose emanated from that there is no academic study on the effect of GDP and bank specific factors on commercial banks’ performance in Zimbabwe. Literature review was first done in order to gain an understanding of determinants of commercial banks …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedúci: Ing. Bc. Jana Hvozdenská
  • Oponent: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta