Bc. Filip Vinklárek

Master's thesis

Dopady regulací na trh spotřebitelských úvěrů na bydlení

Impact of regulation on the market of consumer housing loans
Abstract:
Vinklárek, F. Dopady regulací na trh spotřebitelských úvěrů na bydlení. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020.Diplomová práce se zabývá dopadem regulací na trh spotřebitelských úvěrů na bydlení. Na základě analýzy trhu spotřebitelských úvěrů na bydlení v zemích Evropské unie jsou identifikovány hlavní regulace a faktory ovlivňující tento trh. Ke zjištění dopadů regulací a faktorů …more
Abstract:
Diploma thesis focus on the regulation of consumer housing loans market. Based on the analysis of the consumer housing loans market in the European Un-ion, the main regulations and factors affecting this market are identified. Panel data analysis is available to determine the effects of regulation and factors on mortgage lending. The explained variable is the growth of mortgage loans. The explanatory …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Toman, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Master programme / field:
Economic policy and administration / Finance and Investment Management