Bc. Jan Brodský

Diplomová práce

Využití mobilního mapování ve městech.

The use of mobile mapping in the cities.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozborem metod sběru geografických dat s pomocí mobilních prostředků (mobilního mapování a mobilního GIS). Tyto prostředky jsou blíže popsány v teoretické části práce. Praktická část se zabývá analýzou dat nasbíraných při mapování mobiliáře městských částí města Brna v kombinaci s daty o kriminalitě a ukazuje možnosti využití takto pořízených dat. V závěru jsou pak uvedeny …více
Abstract:
The master thesis focuses on an analysis of collecting geographical data using mobile devices (mobile mapping and mobile GIS). These methods are described in the theoretical part of the thesis. The practical part of the thesis focuses on an analysis of data collected during mapping of Brno city district's public equipment combined with data about crime and it shows possibilities of using such data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
  • Oponent: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta