Theses 

Využití mobilního mapování ve městech. – Bc. Jan Brodský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Brodský

Diplomová práce

Využití mobilního mapování ve městech.

The use of mobile mapping in the cities.

Anotace: Diplomová práce se zabývá rozborem metod sběru geografických dat s pomocí mobilních prostředků (mobilního mapování a mobilního GIS). Tyto prostředky jsou blíže popsány v teoretické části práce. Praktická část se zabývá analýzou dat nasbíraných při mapování mobiliáře městských částí města Brna v kombinaci s daty o kriminalitě a ukazuje možnosti využití takto pořízených dat. V závěru jsou pak uvedeny možnosti zapojení občanů do správy města.

Abstract: The master thesis focuses on an analysis of collecting geographical data using mobile devices (mobile mapping and mobile GIS). These methods are described in the theoretical part of the thesis. The practical part of the thesis focuses on an analysis of data collected during mapping of Brno city district's public equipment combined with data about crime and it shows possibilities of using such data. At the end of the thesis possibilities of involving citizens in city management are desribed.

Klíčová slova: mobilní mapování, mobilní GIS, GPS, StreetView, Google, ArcGIS, veřejný mobiliář, kriminalita, Brno, mobile mapping, mobile GIS, analysis, public equipment, crime

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
  • Oponent: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2018 19:49, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz