Tereza HLŮŽKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Alergeny v potravinách

Allergens in food
Anotace:
Bakalářská práce "Alergeny v potravinách" se věnuje problematice potravinových alergií. Teoretická část práce se zaměřuje na podstatu, druhy a příznaky potravinových alergií. Je zde popsán rozdíl mezi alergií a intolerancí. Praktická část zahrnuje analýzu stravovacích návyků ženy s potravinovou alergií a návrh jídelníčku, který neobsahuje vybrané alergeny. Jídelníček je sestaven podle zásad racionální …více
Abstract:
The Bachelor thesis "Alergens in food" deals with food allergy problems. The theoretical part deals with definition of food allergy, it means types, symptoms and treatments. The thesis describes the difference between allergies and intolerances. The practical part contains analysis of present eating habits of woman with food alergies and proposal diet that does not contain the selected allergen. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLŮŽKOVÁ, Tereza. Alergeny v potravinách. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví