Bc. Dutkovičová Dutkovičová

Bakalářská práce

Analýza socio-ekonomických dopadů cestovního ruchu ve vybrané destinaci

Analysis of tourism socio-economic impacts in a selected destination
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou socio-ekonomických dopadů cestovního ruchu ve vybrané destinaci. Destinací pro bakalářskou práci byl zvolen Český Krumlov. Cílem práce je zjištění socio-ekonomických dopadů cestovního ruchu na destinaci Český Krumlov. Teoretická část je tvořena základními pojmy a definicemi. Analytická část analyzuje destinaci a její soci-ekonnomické dopady. Návrhová část se zabývá …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the analysis of socio-economic impacts in a selected destination. The destination chosen for the bachelor thesis was Český Krumlov. The aim of the thesis is to determine the socio-economic impacts of tourism in the destination Český Krumlov. The theoretical part consists of basic concepts and definitions. The analytical part analyses the destination and its socio-economic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2022
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/b0t8m/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Anna Ulrichová, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová a ekonomická