Róbert Hula

Bachelor's thesis

Spolupráce aktérů cestovního ruchu v turistické oblasti Horní Nitra - Bojnice

The cooperation of stakeholders in Upper Nitra - Bojnice Region
Abstract:
The main goal of the Bachelor thesis “ The cooperation of tourism stakeholders in Upper Nitra – Bojnice“ is to scrutinise actually situation in destination Horná Nitra in terms of the cooperation of tourism stakeholders in the destination management organisation based in Bojnice. The theoretical part presents a literary research in the first part of the thesis, from which the theoretical bases concerning …viac
Abstract:
Bakalárska práca „Spolupráca aktérov cestovného ruchu v turistickej oblasti Horná Nitra – Bojnice“ popisuje aktuálny stav spolupráce aktérov cestovného ruchu v turistickej oblasti Horná Nitra v Oblastnej organizácii cestovného ruchu s centrom v Bojniciach. Teoretická časť predkladá v prvej časti práce literárnu rešerš z ktorej vyplývajú teoretické východiska vzťahujúce sa k problematike spolupráce …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedúci: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Markéta Bobková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Tourism

Práce na příbuzné téma