Mgr. Alena Krchňáčková

Bakalářská práce

Výuka zeměpisu místního regionu s podporou interaktivní tabule

Education Geogryphy of the Local Region with the Support of an Interactive Whiteboard
Anotace:
Bakalářská práce seznamuje s výuku Jihomoravského kraje prostřednictvím interaktivní tabule. Teoretická část je věnována didaktickým prostředkům vyučování a zabývá se moderní didaktickou technikou, interaktivní tabulí. Praktická část představuje interaktivní výukový materiál pro výuku Jihomoravského kraje.
Abstract:
Bachelor thesis presents the teaching of South County through an interactive whiteboard. The theoretical part is devoted to didactic teaching resources and deals with modern teaching technology, interactive whiteboards. The practical part of an interactive teaching material for teaching the South Moravia region.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Darina Mísařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta