Ing. Pavel Lopour

Doctoral thesis

Matematický model bezpečnosti vybraného typu křižovatky v závislosti na dispozičním řešení

Mathematical Model of Intersection Traffic Safety According to Design Layout
Abstract:
Dizertační práce se zabývá matematickým modelováním bezpečnosti dopravy v závislosti na dispozičním řešení ? typů křižovatek na místních komunikacích za použití bezpečnostních ukazatelů teorie konfliktních situací a dopravní simulace. Práce obsahuje rozbor použitých TCT metod zjišťování závažnosti konfliktů a potenciálních kolizí a upravenou aplikaci hodnocení nepřímých bezpečnostních ukazatelů získaných …more
Abstract:
This dissertation thesis deals with mathematical model of traffic safety according to design layout ? types of local intersections using safety indicators of Traffic Conflict Theory and traffic simulation. The thesis contains an analysis of the TCT method to determine the severity of traffic conflicts and potential collisions and modified application evaluation of surrogate safety measures obtained …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2015

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Lopour, Pavel. Matematický model bezpečnosti vybraného typu křižovatky v závislosti na dispozičním řešení. Pardubice, 2015. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Doctoral programme / field:
Technique and Technology in Transport and Communications / Transport Means and Infrastructure: Transport Infrastructure