Mgr. Mária Baranová

Bakalářská práce

Character Analysis: Juxtaposition of Aragorn's Inner and Outer Transformation on the Background of the War of the Ring

Character Analysis: Juxtaposition of Aragorn's Inner and Outer Transformation on the Background of the War of the Ring
Anotace:
Tato práce analyzuje Aragorna, důležitou postavu knihy Pán prstenů, s důrazem na jeho vnitřní a vnější proměny v průběhu děje. Jeho proměna je plná kontrastů a změny v Aragarnově vzhledu odráží jeho psychický stav. Aragorn je představen jako Chodec, tajemný samotář v obnošených šatech, ukrývající se ve stínech. Jeho vzhledu odpovídá nejistota a nedůvěra v sebe sama, stejně jako strach z vlastního selhání …více
Abstract:
This work analyses Aragorn as a crucial character in the Lord of the Rings, specifically it focuses on his inner and outer transformation throughout the story, full of contrasts and shifts of Aragorn’s appearance, which clearly reflects his mental state. Aragorn is introduced as a mysterious loner in worn clothes, hiding in shadow, presenting himself as Strider. This appearance is linked with his self …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Kršková, Ph.D.
  • Oponent: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta