Daniel Mäsiar

Bakalářská práce

Phishing a další rizika veřejných Wi-Fi sítí

Phishing and other risks of public Wi-Fi networks
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti veřejných bezdrátových sítí, pro-vozovaných především v oblastech s vysokou koncentrací lidí (prostředky městské hromadné dopravy, knihovny, pobočky rychlého občerstvení apod.). Cílem práce je zhodnotit chování uživatelů při používání veřejných Wi-Fi sítí a jejich povědomí o možných hrozbách. V úvodu teoretické části práce se definují hlavní …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with problematics of public wireless networks, with focus on tho-se operating in densely populated areas such as public transport, libraries or fast-food restau-rants. The goal of this thesis is to evaluate how users of public Wi-Fi networks behave, what their customs are and how high is their awareness about possible threats. In the intro of the theoretical part of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Ladislav Luc
  • Oponent: Jiří Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/68989