Bc. Tatiana Malatincová, Ph.D.

Diplomová práce

Model akademickej prokrastinácie založený na teórii psychologickej reaktancie

A Model of Academic Procrastination Based on the Reactance Theory
Abstract:
The primary goal of the study was to test a set of hypotheses about the relationship between academic procrastination and psychological reactance, and to develop a causal model of situational procrastination and conscientious work. The study was based on the assumption that a deadline or the necessity to do some piece of work represents a situation of threatened or eliminated freedom of choice, which …více
Abstract:
Predkladaná práca sa zaoberá testovaním hypotéz o vzťahu akademickej prokrastinácie a psychologickej reaktancie a následným vypracovaním kauzálneho modelu situačnej prokrastinácie a svedomitej práce na úlohe. Štúdia vychádzala z predpokladu, že stanovenie termínu či nutnosti vykonať nejakú prácu predstavuje situáciu obmedzenia či eliminácie slobody výberu, čoho dôsledkom je vyvolanie stavu reaktancie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma