Bc. Monika Nešporová

Bakalářská práce

Stanovení equolu v bachorové tekutině

Determination of equol in rumen fluid
Anotace:
Přítomnost fytoestrogenů v mléce je zajímavá z hlediska jejich blahodárných účinků na zdraví člověka. Fytoestrogeny například blokují nekontrolované dělení buněk a brání tak vzniku nádorů. Dále také působí jako antiangiogenní látky. Fytoestrogen equol je koncovým produktem biotransformace fytoestrogenu daidzeinu. Po chemické stránce je tento nesteroidní estrogen isoflavandiol. Ve srovnání s ostatními …více
Abstract:
The presence of phytoestrogens in milk is interesting in terms of their beneficial effects on human health. For example, phytoestrogens block the uncontrolled cell division and prevents the formation of tumors. It also operates as antiangiogenic agents. Phytoestrogen equol is the end product of metabolism phytoestrogen daidzein. After this chemically non-steroidal estrogen isoflavandiol. In comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie