Lenka ČARNOGURSKÁ

Bakalářská práce

Hlas/hlasivky - pracovní nástroj pedagoga volného času

Voice/vocal cords - the working tools of a leisure time pedagogue
Anotace:
Práce pojednává o hlase a hlasivkách jako pracovním nástroji pedagogů nejen volného času. Popisuje, z čeho se skládá a jak funguje hlasové ústrojí. Věnuje se hlasové typologii a vlastnostem hlasu. Uvádí základní dělení hlasových poruch a vady řeči, jejich příčiny a možnosti nápravy. Dále shrnuje pravidla hlasové hygieny a možnosti péče o hlas a hlasivky. Nejdůležitější částí je kapitola zaměřená na …více
Abstract:
This work deals with voice and the vocal cords as the working tools of pedagogues not only of leisure time. It describes the structure and the workings of the vocal apparatus. It discusses voice typology and voice properties. It includes the basic division of voice disorders and speech impediments, their causes, and the possible ways of their treatment. It also summarises the principles of vocal hygiene …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2015
Zveřejnit od: 16. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jiří Pokorný

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČARNOGURSKÁ, Lenka. Hlas/hlasivky - pracovní nástroj pedagoga volného času. Č. Bud., 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 16. 3. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses dhmu3n dhmu3n/2
16. 3. 2015
Složky
Soubory
Bulanova, L.
17. 3. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.