Ing. Martina Palová

Bachelor's thesis

Spotřebitelské úvěry na Českém bankovním trhu

Consumer loans on the Czech banking market
Abstract:
Cílem bakalářské práce je stanovit nejvýhodnější spotřebitelský úvěr pro konkrétní případovou studii, na základě předem stanovených kritérií. V práci je výhradní zaměření na problematiku, která se týká spotřebitelských úvěrů a tří finančních institucí, které byly vybrány ke komparaci.
Abstract:
The main topic is to determine the best consumer credit for a particular case study on the basis of predetermined criteria. The work focuses exclusively on issues related to consumer loans and three financial institutions that were selected for comparison.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2014
  • Supervisor: Ing. Andrea Srbová
  • Reader: Ing. Dušan Kubela

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting