Mgr. Eliška Krátká

Bakalářská práce

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Líšni

The Congregation of Sisters of Mercy of Saint Charles Borromeo in Lisen
Anotace:
Bakalářská práce "Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Líšni" zpracovává především materiály z fondu E98 Boromejky Brno -Líšeň (1863 - 1949). Část práce je věnována sv. Karlu Boromejskému a historii městyse a městské části Líšeň.
Abstract:
The bachelor's thesis entitled 'The Congregation of the Sisters of Mercy of St. Charles Borromeo in Lisen' deals primarily with materials from the E98 Boromejky Brno-Líšeň (1863 - 1949) document collection. Part of the thesis is dedicated to Saint Charles Borromeo and the history of the township / town part of Lisen.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta