Jaroslav Bajger

Diplomová práce

Měření vláknově optických rezonátorů

Measurement of fiber optical rings rezonators
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o měření vláknově optických rezonátorech. V první části je popsán vláknově optický rezonátor a efektivní hodnota indexu lomu a jeho porovnání s indexem lomu. V další části jsou pak popsány optoelektronické prvky používané při měření, jako jsou jednomódová vlákna, lasery DFB a VCSEL, Erbiem dopovaný vláknový zesilovač a fotodetektory. Ve třetí části je pak popsáno samotné …více
Abstract:
This thesis deals with measurement of fiber optical rings rezonators. In first part is described fiber optical rings rezonators, effective value of refractive index and it’s comparing with refractive index. In another part are described optoelectronic components used in measurement, like single mode fibers, DFB and VCSEL lasers, Erbium doped fiber amplifier and photodetector. In third part is described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Vladimír Vašinek
  • Oponent: Jan Látal

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika