Ing. Jaroslav Šrámek

Bachelor's thesis

Rizikové skupiny na trhu práce

Problematic groups on the labour market
Anotácia:
Bakalářská práce „Rizikové skupiny na trhu práce” je zaměřena na analýzu postavení osob, ze skupin označovaných za rizikové, na trhu práce. První část charakterizuje trh práce, příčiny a formy nezaměstnanosti, představuje rizikové skupiny na pracovním trhu a existující přístupy k řešení problematiky zaměstnávání těchto skupin. Ve druhé části práce, se věnuji vybrané rizikové skupině. Popisuji její …viac
Abstract:
The bachclor thesis ”High-risk groups in the labour market” analyses positions of people coming from groups branded as high-risk in the labour market. The first part specifies the labour market, reasons and forms of unemployment, introduces high-risk groups in the labour market and actual attitudes to solving the topic of arranging jobs for these groups. The second part is devoted to a selected/chosen …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 12. 2007
  • Vedúci: Ing. Gabriela Jakabová, LL.M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta