Bc. David Krejčí

Diplomová práce

Impact of Modern Translation Technology on Translation Practice and Copyright

Impact of Modern Translation Technology on Translation Practice and Copyright
Anotace:
Cílem této práce je analyzovat překladatelskou praxi z hlediska změn, které přinesly moderní překladatelské technologie. Rozvoj výpočetních techniky a digitálních technologií se promítl i do oblasti překladatelství. Poptávka po překladových službách na dnešním digitálním trhu neustále roste a moderní překladatelské technologie výrazně přispívají k rozvoji mezinárodní komunikace a zvyšují efektivitu …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse the translation practice with the focus on changes brought by the modern translation technologies. The development of computer and digital technology has also impacted the translation industry. The demand for translation services on the modern digital market is constantly growing and the modern translation technologies significantly contribute to the development …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Olga Zörnerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství anglického jazyka