Monika Příleská

Bakalářská práce

Financovanie samospráv pomocou PPP projektov

Funding authorities by PPP projects
Abstract:
The aim of the thesis `Funding authorities by PPP projects` is to characterize the local governments, their funding models and to analyze the effectiveness of local government financing through PPP projects. Based on these analyses we will evaluate the profitability of local government financing through the PPP model. The first chapter focuses on the theoretical definition of local government and PPP …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce „Financovanie samospráv pomocou PPP projektov“ je charakterizovať samosprávy, ich modely financovania a analyzovať účinnosť financovania samospráv pomocou PPP projektov. Na základe týchto analýz vyhodnotíme výhodnosť financovania samospráv pomocou modelu PPP. Prvá kapitola je zameraná na teoretické vymedzenie samospráv a PPP projektov. Druhá kapitola analyzuje účinnosť financovania …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Paľa, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management