Nela Kufnerová

Bakalářská práce

The Image of Women in Saki´s Short Prose

The Image of Women in Saki´s Short Prose
Abstract:
This bachelor thesis deals with the image of women in the short prose of hector Hugh Munro writing under the pseudonym ?Saki?. The critical and strongly negative portrayal of female characters in Saki?s short stories is analyzed through the comparison with the Edwardian ideals and stereotypical conception of women. Also, the author?s experiences influencing the portrayal are dealt with. The thesis …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením žen v krátké próze Hectora Hugha Munroa píšícím pod pseudonymem ?Saki?. Kritický a silně negativní obraz ženských postav v jeho povídkách je rozebrán skrze porovnání s ideály a stereotypní pojetí žen v edwardovské době. Zhodnocen je také vliv autorových osobních zkušeností na jeho tvorbu. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kufnerová, Nela. The Image of Women in Saki´s Short Prose. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro odbornou praxi

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.