Zdeněk Jíra

Diplomová práce

Pohledávky a závazky ve světově uznávaných účetních systémech

Receivables and liabilities in generally accepted accounting systems
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku finančních pohledávek a závazků v IFRS. První kapitola práce se zabývá finančními pohledávkami v IFRS a popisem aktuálních projektů IASB v této oblasti. Druhá kapitola se věnuje faktoringu a popisuje teorii odúčtování analyzovanou na několika typech faktorigových pohledávek. Třetí kapitola pojednává o finančních nástrojích s charakteristikami vlastního kapitálu …více
Abstract:
This master's thesis is focused on financial receivables and liabilities under IFRS. The first chapter characterizes financial receivables in IFRS and describes actual IASB projects in this area. The second chapter is devoted to factoring and derecognition theory, which was analyzed on various types of factoring receivables. The third chapter deals with financial instruments with characteristics of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 10. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2010
  • Vedoucí: Lenka Krupová
  • Oponent: Jaroslava Roubíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24745

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod