Ing. Lucie Štrosová

Bakalářská práce

Vliv typu osobnosti na pojetí marketingové komunikace

Type on the marketing communication concept
Anotace:
Tato práce se věnuje znázornění osobnosti člověka. Popisuje různé typologie osobnosti podle uznávaných autorit. Dále se zaměřuje na problematiku marketingové komunikace a její prvky, nástroje a využití. Důležitým předmětem této práce je analýza DISC a její aplikace v praxi. Dále se tato práce zabývá rozdíly mezi názorovým pojetím žen a mužů a v neposlední řadě i reklamou a jejím působením na vybraný …více
Abstract:
This work deals with human personality. It describes different typologies of personality by respected psychologists and professors, marketing communication and its usage. Important part of this work is DISC analysis and its application. Furthermore I am trying to prove that there are certain differences in opinions and behavior of men and women. Finally, I would like to focus on advertising and its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: PhDr. Adolf Vodrážka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní